Iedere medewerker veilige toegang

Vaak komt een reservering bij verschillende medewerkers in uw accommodatie terecht. Lang niet altijd is het dezelfde persoon die een reservering aanneemt en die de gasten uiteindelijk uitcheckt. Met NovoRes® is altijd te achterhalen welke medewerker een handeling heeft verricht. Hierdoor weet u exact welke medewerker voor een reservering verantwoordelijk is. In het logboek in NovoRes® kunt u bijvoorbeeld zien welke medewerker een gast heeft in- of uitgecheckt.

Gebruikersnaam en wachtwoord
loginVoordat een medewerker met NovoRes® gaat werken wordt de gebruikersnaam en het wachtwoord van de medewerker ingevoerd. Omdat u aan gebruikers speciale rechten kunt toekennen bepaalt u zelf welke werkzaamheden een medewerker in NovoRes® mag doen. Hierbij kan u bepalen of een medewerker alleen simpele werkzaamheden als reserveren en uitchecken mag doen, boekhoudkundige werkzaamheden behelst of dat de medewerker ook de instellingen van het programma mag wijzigen.