Speciale wensen realiseren

In tegenstelling tot veel andere accommodatie reserveringspakketten is NovoRes® een 100% Nederlands product. Dit ziet u direct terug in de uitermate goede afstemming met de wensen van gebruikers. Door de intensieve samenwerking met accommodatie leveranciers heeft NovoRes® bewezen het perfecte reserveringsprogramma voor middelgrote en kleine accommodaties te zijn. Veel wensen van gebruikers zijn inmiddels in het programma opgenomen.

Altijd actueel
Doordat NovoRes® in eigen beheer is ontwikkeld kan snel op nieuwe eisen worden ingespeeld. Voorbeeld hiervan is de recent toegevoegde functie ruimte die onder andere voor de Legionella preventie wordt gebruikt. Zodra zich belangrijke veranderingen voordoen kunnen snel updates worden uitgebracht waardoor u altijd van een actueel reserveringsprogramma bent verzekerd.

Specifieke wensen
Toch kunnen wij ons voorstellen dat u zelf specifieke wensen aan het programma wilt laten toevoegen. Maatwerk maakt het mogelijk om persoonlijke wensen uit te laten komen. In overleg met de ontwikkelaars van NovoRes® kunnen mogelijkheden worden geïnventariseerd. Als u vragen heeft nodigen wij u van harte uit deze met ons te bespreken.